persoonlijke urn

Persoonlijke urn

Uniek, stijlvol en bijzonder

Winkelwagen  Uw winkelwagen


persoonlijke natuursteen urnen met gravure

Privacy statement – Persoonlijkeurn.nl

Persoonlijkeurn.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons
daarbij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) aan de verwerking van
persoonsgegevens stelt. MDST B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze
privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en voor welke
doeleinden.

Omdat onze gegevensverwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregeling vallen, zijn deze niet
aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Deze privacy statement is voor het laatst aangepast op 19 oktober 2011.

Vastleggen persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen
persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kunt u zowel op actieve als passieve wijze verstrekken. Bij
actieve verstrekking gaat het om gegevens die u zelf op onze website invult of bijvoorbeeld per email
aan ons toestuurt. Daarnaast kunnen er op de website automatisch gegevens worden
opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte
gegevens. In deze privacy statement vindt u welke actief en passief verstrekte persoonsgegevens
precies worden verwerkt en voor welke doeleinden.

Gegevens die niet langer nodig zijn worden door ons verwijderd. U heeft het recht om te vragen om
inzage in en correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Om misbruik en/of fraude te
voorkomen kunnen wij u wel vragen om u adequaat te identificeren.

Klantgegevens/plaatsen van bestellingen
Wij slaan klantgegevens op die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de (koop)overeenkomst die u
met ons sluit. Denk hierbij aan uw naam, uw adresgegevens, uw e-mailadres en voor bepaalde
betaalmethoden noodzakelijke data. Deze gegevens worden gekoppeld aan de specifieke
bestellingsgegevens van dat moment. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling te kunnen
leveren, om betalingen af te handelen en om – indien nodig – met u in contact te treden over de
uitvoering over de overeenkomst.

Registratie
Om optimaal gebruik te kunnen maken van onze website, is het mogelijk om te registreren. Na
registratie bewaren wij de door u ingevoerde gegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats,
telefoonnummer en e-mailadres. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet steeds opnieuw
hoeft in te vullen, zodat wij zonodig met u in contact kunnen treden in verband met de uitvoering
van de overeenkomst en zodat wij u een overzicht kunnen tonen van de door u geplaatste
bestellingen.

E-mail
Indien u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens
die u ons toestuurt bewaard voor zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw email
nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de
overeenkomst die u met ons gesloten heeft of wanneer dit wettelijk verplicht is. Zo verstrekken wij
bijvoorbeeld uw adresgegevens aan de door ons ingeschakelde bezorger, zodat deze het bestelde
product bij u kan afleveren. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website,
kunnen wij persoonsgegevens bovendien overhandigen aan de bevoegde autoriteiten.

Diensten van Google
Op onze website maken wij gebruik van bepaalde diensten van Google, waarbij gebruik kan worden
gemaakt van cookies en andere technieken, zoals Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers
de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt geheel geanonimiseerd overgebracht
naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Gebruik van cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein eenvoudig bestandje dat met
pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw
computer wordt opgeslagen.

Middels deze cookies kunnen wij bijhouden welke pagina's u opvraagt. Deze informatie gebruiken wij
om uw instellingen te onthouden, om te zorgen dat u tijdens een sessie ingelogd blijft en zodat wij u
een overzicht kunnen bieden van de door u als laatst bekeken producten. Op deze manier kunnen wij
het gebruiksgemak van onze website optimaliseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren
via uw browserinstellingen. Het weigeren van de cookies kan echter de functionaliteit en het
gebruiksgemak van het website beperken.

Wij maken op onze website slechts gebruik van cookies die de functionaliteit en het gebruiksgemak
van onze website verbeteren. Wij maken dus geen gebruik van zogenaamde 'tracking cookies' ten
behoeve van marketingdoeleinden.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat
onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken onder andere gebruik van beveiligde
verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie die wordt uitgewisseld tussen u
en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden door ons algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name
het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en de
gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt
voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag. Wij proberen deze gegevens zoveel mogelijk te
anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Websites van derden
Onze website kan links of banners bevatten die verwijzen naar de websites van derden. Deze
privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van dergelijke links
met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare
of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring
van deze websites te lezen alvorens van die websites gebruik te maken.

Wijziging Privacy Statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden u
daarom aan deze privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de
hoogte bent.

Vragen, inzage en wijzigen van uw gegevens
Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw
persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:

info@persoonlijkeurn.nl

of per post aan:

Persoonlijke urn
Pletterij 1f
2211 JT Noordwijkerhout
info@persoonlijkeurn.nl
0252-809898
KvK-nummer: 53580133